Boomkikker in regio Knokke

Onze gasten Yolanda en Alex gingen op avontuur in de Zwinregio om de zeldzame boomkikker te spotten. Die vonden ze langs de wallen in Retranchement (net over de grens met Knokke) badend in de zon op een braamstruik. 

Boomkikker is terug van weg geweest!
Leuk nieuws in de omgeving van de Zwinduinen en –polders: het gaat weer goed met de boomkikker! Dit is dan ook een opsteker na vele inspanningen van natuurherstelwerken. De boomkikker is op enkele jaren tijd uit een diep dal gekropen. In 2010 vond men aan de kust enkel een populatie in Knokke-Heist. Eind de jaren 1980 telden specialisten nog 80 roepende mannetjes in Knokke-Heist, in 2007 werden er minder dan tien gehoord. In het nabijgelegen Zeeuws-Vlaanderen in Nederland waren er wél nog grote boomkikkerpopulaties (onder andere in Retranchement). De voorbije maand telde Knokke-Heistenaar Rudi Vantorre van Natuurpunt meer dan 220 roepende mannetjes in de Zwinduinen en –polders en een 80-tal in de naburige gebieden. Dat brengt het totaal op 300 exemplaren. Om van een duurzame populatie te spreken dienen er minstens 200 roepende mannetjes te zijn.

Je kan het ganse artikel nalezen op de website van Knokke-Heist.