Natuurreservaat het Zwin en zijn ontstaansgeschiedenis

De Zwinstreek heeft zowel natuurlijke als door de mens ingeluide veranderingen ondergaan en is alom geliefd omwille van het natuurschoon, het weelderige groen, de dijken en de met bomen omzoomde kanalen. Om nog over het natuurreservaat zelf te zwijgen.

Toch is al dat fraais het resultaat van indrukwekkende verschuivingen van land en water en van de strijd van de mens tegen de elementen. Vlaanderen betekent niet voor niets 'overstroomd land' en daar is de Zwinstreek het levende bewijs van.

Jan zonder Vrees, Graaf van Vlaanderen, speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Zwinstreek met de aanleg van verschillende dijken die van Noord-Frankrijk tot in Sluis liepen. Minder gekend is dat de Zwinstreek ook diverse malen het toneel is geweest van veldslagen tussen het Spaanse leger en de Staatse Legers tijdens de Tachtigjarige oorlog. Wist je dat Napoleon de huidige Damse Vaart liet aanleggen?

Lees het boeiende artikel dat in Weekend Knack verscheen.